آس پوینت در راستای اهداف خود به منظور توانمند سازی و بهره گیری از توان دانشجویان و فارغ التحصیلان حرفه ای دارای دپارتمان طراحی و اجراست که متشکل از نیروهای معماری و طراحی داخلی ست . لازم به ذکر است رزومه ایشان توسط تیم ارزیابی و نظارت ما بررسی و تایید شده است. شما می توانید با ثبت درخواست خود برای طراحی و اجرای پروژه ها از این پتانسیل استفاده نموده و خروجی با کیفیت و باارزشی دریافت نمایید .

فرم درخواست طراحی و اجرا

تصاویر درخواست
محدودیت برای هر فایل ارسالی 5MB می باشد